Direct award

Er zijn momenteel geen Direct Award procedures lopende

Hieronder en hiernaast vindt u de nodige documenten.

In te dienen in de vorm die u verkiest

  • Document waaruit blijkt dat de indiener van het voorstel daartoe gemachtigd is.
  • Jaarverslag
  • Jaarrekening
  • Statuten
  • BTW -attest waaruit blijkt dat uw organisatie de BTW niet kan recupereren