Disclaimer - Afwijzing van aansprakelijkheid

De Verantwoordelijke Autoriteit belast met het beheer van het AMIF-ISF fonds probeert met deze website het publiek beter te informeren over de financiering door de Europese Commissie van projecten inzake asiel, migratie, integratie en interne veiligheid. Het betreft in het bijzonder de publicatie van projectoproepen, uitleg over de selectieprocedure, de nodige documenten voorzien voor de indiening van een project en de opvolging ervan, het voorzien van informatieve documenten en FAQ’s… Zij streeft ernaar dat deze informatie up-to-date en juist is. Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal zij proberen deze te verbeteren. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site.

Het gaat namelijk om informatie die:

  • van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
  • niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date is;
  • soms doorlinkt naar externe sites waarop de Verantwoordelijke Autoriteit geen invloed heeft en waarvoor zij ook niet verantwoordelijk is;
  • niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien (daarvoor dient een deskundige te worden geraadpleegd).

De Verantwoordelijke Autoriteit kan helaas niet garanderen dat een online document de officieel goedgekeurde tekst nauwkeurig weerspiegelt. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) en van het Belgisch Staatsblad zijn authentiek en hebben rechtsgevolgen.

De Verantwoordelijke Autoriteit streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt die problemen opleveren. Daarom kunnen wij geen 100% betrouwbare dienstverlening garanderen. De Verantwoordelijke Autoriteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorgelinkt.