Aan de Europese Commissie toegezonden gegevens

Verordening 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen ("VGB") verplicht de beheersautoriteiten om alle gegevens die naar de Commissie worden gestuurd op hun website te publiceren of een link naar deze gegevens te verstrekken (art. 42$5).

Deze gegevens betreffen voornamelijk financiële informatie met betrekking tot de voor een bepaalde periode geselecteerde projecten, alsook indicatoren.