Cellule Fonds européens IBZ © Cel Europese Fondsen IBZ | Disclaimer

Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Service public fédéral Intérieur

With the support of the European Commission


Asylum, Migration and Integration Fund  Internal Security Fund (AMIF-ISF)

Bijlagen bij te voegen bij een projectvoorstel:


In te dienen volgens bijgevoegde template


In te dienen in de vorm die u verkiest

Er zijn momenteel geen Direct Award procedures lopende


 Hieronder en hiernaast vindt u de nodige documenten.


Projectfiche AMIF-ISF: 1. Projectfiche AMIF-ISF v2.doc

Belangrijk: enkele praktische instructies:Enkele praktische instructies.doc


Hulpmiddel: link tussen de nationale objectieven en de common indicators die in het Nationale Programma zijn opgenomen: link between objectives and indicators.xls